hacked by iran security team

LocalFocus

22 oktober 2013 om 7:18 uur door

Jelle Kamsma

Er blijft teveel liggen

Van data naar publicaties

Jelle Kamsma ontmoet ik op woensdag 16 oktober 2013 in de Hogeschool Windesheim te Zwolle en nadien in een restaurant. Hij heeft zojuist college gegeven. Derdejaars studenten (minoren) leren over storytelling. Het volgende trimester komt onderzoeksjournalistiek aan bod. Jelle werkt samen met Willem de Haan en Stan de Jong. Een dag per week komt hij vanuit Amsterdam naar Zwolle. Hij is al zes jaar actief in Amsterdam. Zo werkte hij bij NU.nl en bij RTL. Sinds kort heeft hij een eigen bedrijf Localfocus, gedraaid door drie mensen (Yordi Dam als vormgever en Eric Willems programmeur). Jelle liep al langer met het idee voor een journalistiek platform. Hoe maak je van data publicaties. “Er blijft teveel liggen”, aldus Jelle Kamsma. Vooral regionaal. Hoe doet de buurt het? Maar nu krijgt het idee vleugels. Inmiddels heeft hij opdrachtgevers zoals Omroep Flevoland. Maar ook enkele redacties. Het is nu nog een pilot. Een platform met ook een Nieuwsfeed (zoals CBS data) en tools voor de journalist. Het verdienmodel bestaat er uit dat een partij een abonnement neemt op deze dienstverlening. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Er komen nieuwe verhalen. Een fraaie grafiek is aan te maken (desgewenst in huisstijl, zoals nu al in de roze kleur van het Financieel Dagblad) en te embedden. Zie voorbeelden in vergrijzing in de zorg.

Uw auteur met Jelle Kamsma

Amsterdam

We praten op 18 october 2013 door in Amsterdam, waar LocalFocus gevestigd is in de Nieuwe Uilenburgerstraat 14-16. Samen met bedrijven als FollowTheMoney in een stemmig pand. Ook Erik Willems (oorspronkelijk opgeleleid in Gent als journalist) ontmoet ik daar. Waar willen jullie over 5 jaar staan met je bedrijf? “Zeker in een aantal landen. Er zijn al contacten. Maar eerst Nederland goed bedienen!”

Erik Willems

Zorgkosten geen 1 april grap..

1 april 2013 om 20:49 uur door

Vaker Nee Zeggen

Dagblad Trouw

Suggestieve Grafiek

Het is helaas geen 1 april grap. De data waarop de Paasweekend uitgave 2013 van dagblad TROUW zich baseert zijn afkomstig van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Op twee momenten komt deze indringende grafiek prominent in beeld, namelijk op de voorpagina van de krant en nog eens op pagina 6 van bijlage de Verdieping. Horizontaal de tijdas (1971-2010). Verticaal de bijbehorende uitgaven zorg (in miljarden Euro’s met stappen van 10 miljard Euro). Er is iets wat mij helemaal niet aanstaat….

Fragment Voorpagina Dagblad Trouw

Datavisualisatie

De hellingsgraad van de rode lijn bedraagt op het oog meteen al zeker 45* en wordt wel 75*. Indien het de opzet is om de lezer aan het schrikken te maken, dan is dat beslist gelukt. Kan dat zo maar ongestraft? De keuze voor de eenheden op de x-as respectievelijk de y-as dragen bij aan dit beeld. De stijging oogt zo haast exponentieel…. Het handelt om uitgaven in constante prijzen. Dat is een keuze, maar die is arbitrair. De gegevens zijn ontleend aan de database van het CBS (Statline). Toelichting Statline: Totaal uitgaven aan zorg uitgedrukt in prijzen van het betreffende jaar. Cijfers geven inzicht in de waardeontwikkeling.

Statline CBS

Rechtvaardiging?

Kun je nu ineens stellen dat ‘vaker nee zeggen’ gerechtvaardigd is op basis van deze grafiek? Je zou ook andere conclusies kunnen trekken zoals Johan Polder (RIVM en Universiteit Tilburg) voorzichtig probeert in dezelfde uitgave van TROUW (quote ‘Marktwerking dreigt volgens hem de zorg duurder te maken’).

Volg de Zorgpremie

31 oktober 2012 om 6:41 uur door

Zorgpremie

Nog wel redelijk?

Volop in het nieuws

U kunt vermoedelijk geen krant opslaan hedenochtend of daar komt de zorgpremie ter sprake. Die is inkomensafhankelijk geworden en stijgt voor menigeen aanzienlijk. De effecten daarvan worden besproken. Wat betekent dit voor een gemiddeld gezin. Maar ook voor de onderlinge concurrentie bij zorgverzekeraars? De reactie uit die hoek zelfs wat te optimistisch?  Mogelijk zag u de bui al hangen? De nieuwsgrafiek over 12 maanden (Finchline zoekterm: zorgpremie) liegt er niet om:

Zorgpremie 12 maanden in het nieuws

Volgen

De komende dagen kun u deze dynamiek via deze website volgen. Zeg maar een OnLine Live update… Hoe draait eventueel het sentiment? Hieronder het actuele nieuwssentiment in een staafgrafiek per uur. Ontleend aan de analyse van tekstbestanden. De kleurcode zal duidelijk zijn: Rood=negatief, Groen=positief en geel=neutraal. Vertikaal het aantal berichten (per tijdvenster van 1 uur) en horizontaal de tijdas.

Open Data Movement

7 februari 2012 om 9:11 uur door

#Datavis2012

Datavisualisaties booming

Overheden werken mee

Zoals toegezegd, nadere informatie over datavisualisaties (naar aanleiding van #datavis2012). Datavisualisaties hebben de wind mee hebben. Dat behoeft nauwelijks betoog. Sla de krant maar open. Infographics, lijngrafieken enz. Het succesvolle televisieprogramma “Nederland van boven” maakt ook royaal gebruik van datavisualisatie uit overheidsbronnen. Kent u ook Overheid.nl ?

Vanwaar grote interesse?

In zijn openingstoespraak geeft Bas Broekhuizen (notabene historicus) een aantal argumenten voor het huidige succes van datavis. Dat is ook meteen de aanleiding tot het seminar.
1) Er zijn steeds meer grote datasets beschikbaar.
2) Minder abstract dan  ruwe data. Infographics spreken aan en laten trends zien.
3) Handig in te zetten bij voorlichting en PR (Zelfs Prinsjesdag)
4) Het is trendy en blijkt bij reclame toegepast te worden
5) De iPad maakt visualisatie van data mogelijk. Denk aan persoonlijke stappenteller en hartslagmeter
6) Entertainment (‘Nederland van boven’)
7) Cultuur (Beethovens 9e symfonie gevisualiseerd)

Onscherp

Na afloop van het seminar hebben de ruim honderd deelnemers het scherp in beeld. Wat is datavisualisatie? Scherper dan op de onderstaande foto, gemaakt bij de balie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waar we te gast zijn…..

Telezorg Hockeystick?

7 januari 2011 om 7:48 uur door

Regelmatig ontstaat een discussie over de trage uitrol van Telezorg

Recent nog via de NPCF.

Zeg maar alle diensten voor “zorg op afstand”.

Hoe zo de Hockeystick? Een jaar geleden kwam ik al met dit voorbeeld:

Grafiek model "Hockeystick"

Er zijn een hele serie belemmeringen te noemen, maar eveneens een aantal kansen en uitdagingen voor Telezorg in ons land. Toch gaat het allemaal tamelijk langzaam. Onderwijl delft menig ondernemer het onderspit omdat het wachten te lang duurt. Wanneer komt eindelijk de hockeystick? Een versnelling van deze langzame trend?

Joshua Cooper Ramo beschrijft in zijn boek “The age of the Unthinkable” complexe systemen die “ineens” enorme krachten kunnen ontketenen. Alleen wanneer? Van de talloze voorbeelden spreekt de experimentele zandhoop enorm aan. In een laboratoriumsituatie werd deze opgebouwd totdat….Geen proportionaliteit tussen oorzaak en gevolg.

Na het hoeveelste zandkorreltje komt de zandhoop in beweging

Gaat het met de doorbraak van Telezorg volgens de “zandhoopwet“?

http://www.keldysh.ru/departments/dpt_17/nsms.htm

The basic model of the theory of self-organized criticality is a heap of sand.