hacked by iran security team

Publicist

Tweet

De basis voor de schrijverij ligt in de hobbysfeer, want in 1980 schreef ik een artikel en maakte later een website (http://www.17juni1580.nl/new_page_1.htm) over een veldslag in de Tachtigjarige oorlog, vierhonderd jaar tevoren. Dat deed ik toen als redacteur en auteur van een regionaal historisch tijdschrift. Ook was ik auteur bij een vergelijkbaar blad:  http://www.mijnstadmijndorpoverijssel.nl . In mijn ziekenhuistijd was ik redacteur van het periodiek van de betreffende instelling.

Bij Achmea ben ik enige tijd columnist geweest tijdens de opstart van een initiatief http://www.goedenwel.nl (inmiddels ter ziele) . In die fase heb ik ook cursussen gevolgd en  mij kunnen aansluiten bij de beroepsvereniging van wetenschapsjournalisten ( http://www.wetenschapsjournalisten.nl/vwn ) en later onderzoeksjournalisten (VVOJ) . Als freelancer verzorg ik verslagen van symposia, populair-wetenschappelijke artikelen en bijdragen voor de professionals (vooral over innovaties). Maar ook schrijf ik mee aan een boek over voedselveiligheid.  Daarnaast houd ik deze eigen blog bij.